Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu
Plac Polski 3/4
Wrocław
Polska

ZŁUDNE OBIEKTY

więcej...

PERMANENTNA NIEZWYKŁOSC

więcej...

ENDEMITY I DEZELE

więcej...

ABERRACJE

więcej...

RUDYMENTY

więcej...

PALIMPSEST

więcej...