Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu
Plac Polski 3/4
Wrocław
Polska

Silesium – początek

„SILESIUM” cykl spotkań w 2011r. oraz wystawa pod tym samym tytułem w Muzeum ASP we Wrocławiu  styczeń 2012 r. inicjująca działalność grupy

Powrót