Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu
Plac Polski 3/4
Wrocław
Polska

Kamil Moskowczenko

2003-2006 – Studia na Wydz. Ceramiki i Szkła na kierunku : Ceramika; 2009 -Dyplom z malarstwa w pracowni profesora Piotra Błażejewskiego i malarstwa w architekturze i urbanistyce w pracowni profesora Wojciecha Kaniowskiego. Od 1999 r prowadzi pracownię-laboratorium mediów malarskich i ceramiki jako zaplecze swoich działań artystycznych. W okresie studiów podjął działania na rzecz realizacji projektu miejsca prezentacji sztuki współczesnej w Akademii zakończone powołaniem w 2009 r.

Galerii Sztuki Współczesnej Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta – EMDES którą jako kurator prowadził do roku 2011 tj. do rozpoczęcia pracy dydaktycznej w Akademii.

Powrót