Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu
Plac Polski 3/4
Wrocław
Polska

Jacek Żurek

Jacek Krzysztof Żurek

Doktor Sztuk Pięknych w dyscyplinie Sztuki Projektowe, technik architekt, architekt wnętrz, designer, adiunkt w Katedrze Architektury Wnętrz na wydziale Architektury Wnętrz
i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Absolwent wrocławskiej ASP (dyplom w pracowni projektowania architektury wnętrz prof. Michała Jędrzejewskiego). Od 2013 roku prowadzi zajęcia w I Pracowni Podstaw Projektowania Architektury Wnętrz oraz
w studium „Dyscypliny Plastyczne w Architekturze” na macierzystym wydziale wrocławskiej ASP, a także zajęcia ze zakresu „Zintegrowanego Projektowania Wnętrz” na kierunku Architektura Krajobrazu we wrocławskim Uniwersytecie Przyrodniczym. Autor publikacji dla prasy branżowej oraz recenzji projektów architektonicznych na zlecenie instytucji publicznych. Twórca plakatów do „mega widowisk” Opery Dolnośląskiej, projektów obiektów miejskich promujących EURO 2012 oraz festiwal Wratislavia Cantans. Autor koncepcji architektonicznych „Kładki Wolności” w Lubinie oraz „Kapsuły Czasu” we Wrocławskim Parku Biznesu. Dorobek artystyczny obejmuje liczne realizacje z zakresu projektowania koncepcji architektonicznych, małej architektury, architektury wnętrz, ekspozycji wystawienniczo-targowych oraz designu kolekcjonerskiego w tym mebli unikatowych, na zlecenie przedsiębiorstw, instytucji, placówek dyplomatycznych oraz inwestorów prywatnych. Laureat konkursów projektowych z zakresu architektury wnętrz oraz wystawiennictwa, uczestnik wystaw w kraju i za granicą. Członek jury w konkursach projektowych między innymi „Diamenty Architektury” w kategorii „Bitwa Kreatywna” 2011r., oraz w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zewnętrznych przed Centrum Poznawczym w Hali Stulecia w 2015r. W latach 2011, 2012, 2013, w osadzie z prof. Dariuszem Grzybowiczem, trzykrotny zdobywca Pucharu Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza za zajęcie pierwszego miejsca we „Wrocławskich Regatach Kajakowych, Vip”, jako reprezentant wrocławskiej ASP.
W 2013r. laureat Indywidualnej Nagrody II Stopnia Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu za osiągnięcia artystyczne, dydaktyczne i organizacyjne. Od 2016r. uczestnik projektu naukowo-artystycznego „Silesium”.

Powrót