Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu
Plac Polski 3/4
Wrocław
Polska

Igor Wójcik

Studiował w PWSSP we Wrocławiu, gdzie otrzymał dyplom magisterski w roku 1993. Był stypendystą Fine Arts Ateliers of Hollywood w USA i Atlantic Region Learning Center w Kanadzie. Brał udział w ponad 70 wystawach zbiorowych i 8 indywidualnych[7], m.in.w Zacheta, Muzeum Miejskim we Wrocławiu, Polskim Instytucie w Lipsku (Niemcy), Polskim Konsulacie w Los Angeles (USA), Polskim Instytucie w Pradze (Czechy), Muzeum Krajowym w Brunszwiku, Von der Heydt Museum w Wuppertalu (Niemcy), Galerii „Toporowicz” w Los Angeles (USA). Jest twórcą koncepcji artystycznej Sztuka Zjawiskowa, oraz cyklów prezentacji pn.: „Mechabiotyle” (1992-2007), „Postindustrium” (1994-2002) i „Miejsce wyboru” (1998-2006)[8]. .Uprawakie dyscypliny twórcze jak: malarstwo, fotografia, environment, instalacje, performance, happening, szkło artystyczne.

Powrót