Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu
Plac Polski 3/4
Wrocław
Polska

Ideoformy

Kamil Moskowczenko

Wystawa „IDEOFORMY” to artystyczne sprawozdanie ze stanu refleksji w tym obszarze który stanowi interakcję pomiędzy rzeczywistością historyczną i geograficzną obszaru Dolnego Śląska a kulturową kondycją współczesnego społeczeństwa tego obszaru. Rezultatem tak określonego problemu okazała swoista falsyfikacja reguły wedle której „nic co nie daje się dokładnie zmierzyć nie może dokładnie istnieć” bowiem dla tej wystawy ów wynikający z niemierzalności deficyt istnienia, inflacja bytu jest właśnie przedmiotem inspiracji. Trudność poruszania się w materii nie dających się dokładne określić choć dających się spostrzec zjawisk dostarczyła specyficznej definicji „poczucia braku” jako czynnika determinującego wiele form aktywności społecznej i indywidualnej oraz definiowania zbiorowej podświadomości w której dają o sobie znać te elementy które sytuują się w obszarze cywilizacyjnego kolapsu i odrodzenia oraz wyparcia poprzez anihilację materialnych śladów. Obserwacja miejsc, obiektów architektury i społecznych zjawisk na terenie historycznie definiowanej ziemi Śląskiej dostarczyła impulsu do realizacji nowych prac które podejmują nakreśloną tu w skrócie problematykę. Rzecz jednak w tym że interpretacja ograniczająca się do przyczynowo skutkowego charakteru historii jako determinantu okazała się w trakcie działań grupy „Silesium” nie wystarczająca albowiem zachodzą jak się zdaje na naszych oczach bardziej złożone a przez to subtelniejsze procesy podświadomego definiowania zastanej sytuacji w których intuicja artystyczna przybierając kształt „ideoformy” okazuje się niezastąpiona przede wszystkim dla tego że może ona pozwolić sobie na założenie istnienia niestatystycznych parametrów usytuowanych poniżej poziomu na którym przypadkowi przypisuje się rolę przeciwną do tej którą ma on w ogólnej regule. W wystawie biorą udział: Maciej Albrzykowski, Grażyna Jaskierska- Albrzykowska, Kamil Moskowczenko, Anna Szewczyk, Urszula Śliz, Igor Wójcik.

Kamil Moskowczenko

Powrót