Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu
Plac Polski 3/4
Wrocław
Polska

Grażyna Jaskierska – Albrzykowska

Dyplom z rzeźby 1988 r. w PWSSP we Wrocławiu w pracowni doc. Leona Podsiadłego. W 1988 rozpoczęła pracę na uczelni w pracowni ad. Alfredy Poznańskiej w Katedrze Rzeźby. Obecnie jest pracownikiem ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na stanowisku prof. zw. na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Prowadzi dyplomującą pracownię rzeźby w Katedrze Rzeźby we Wrocławiu.

Powrót