Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu
Plac Polski 3/4
Wrocław
Polska

Anna Kołodziejczyk

Artystka, kuratorka. W latach 1999 – 2005 studiowała na Wydziale Malarstwa i Rzeźby krakowskiej i wrocławskiej ASP. Dyplom z malarstwa zrealizowała pod kierunkiem prof. Aleksandra Dymitrowicza na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Laureatka kilku konkursów; m. in: Nagroda Prezydenta Wrocławia w Krajowym Konkursie Malarstwa im. Eugeniusza Gepperta, 2007; Grand Prix Samsung Art Master, 2004. Od 2005 pracuje w macierzystej uczelni na Wydziale Malarstwa i Rzeźby w pracowni dyplomującej prof. Piotra Błażejewskiego. Jest członkinią Fundacji Sztuki Współczesnej „ARTTRANSPARENT”. Od 2008 roku, kuratorka Przeglądu Sztuki SURVIVAL (wraz z Michałem Bieńkiem). Laureatka kulturalnej nagrody Gazety Wyborczej WARTO 2010, w dziedzinie „Sztuki Wizualne”.
Najważniejsze wystawy indywidualne i zbiorowe: 2014 -„Niemcy nie przyszli/The Germans did not come”, Muzeum Współczesne Wrocław, 2013 -„Dyfuzje”; Muzeum Architektury, Wrocław,
2012 -„Nomadik”, Galeria BWA Design, Wrocław, 2011-„House of Change”, Willa Dzieduszyckich, Europejski Kongres Kultury, Wrocław, 2011- „Obraz zniszczeń”, Galeria Mieszkanie Gepperta, Wrocław, 2007 -„Malarstwo! Prąd Zmienny” 8. konkurs im. Eugeniusza Gepperta w 7. Krajowej Wystawie Malarstwa Młodych, BWA Awangarda, Wrocław,
Od 2010 roku, realizuje malarski cykl pt. „Obraz zniszczeń”, który odnosi się do procesu niszczenia, dokonującego się na tkance architektury i urbanistyki, zarówno w procesie naturalnej degradacji, jak i gwałtownych aktów destrukcji będących min. skutkiem działań wojennych.
Tytuł cyklu zrodził się w zetknięciu z wydawnictwem „Album zniszczeń. Wrocław 1945”, (Via Nova, Marzena Smolak) dokumentującym powojenne, wrocławskie ruiny. Tym samym Wrocław, dzięki swojej historii, stanowi główną inspirację do artystycznych przedsięwzięć i punkt wyjścia do przemyśleń dotyczących natury miasta, zmienności jego architektonicznej substancji, jego upadków i wzlotów, wyrażających się również w kondycji architektury.

Powrót