Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu
Plac Polski 3/4
Wrocław
Polska

Aberracje

 

Sympozjum Twórcze Silesium i Wystawa Sympozjalna pt.: „Aberracje” – Szczawno Zdrój.

Dnia 05.09.15. o godz. 17.00. w Pijalni Wód Mineralnych w Szczawnie Zdroju zostanie otwarta wystawa towarzysząca Sympozjum Twórczemu Silesium pt. „Aberracje”. Wystawa została zrealizowana przez grupę Silesium, w której skład wchodzą artyści wrocławscy związani z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu: Maciej Albrzykowski, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, Małgorzata Kazimierczak, Anna Kołodziejczyk, Kamil Moskowczenko, Anna Szewczyk i Igor Wójcik – kuratorzy.

W czasie wernisażu odbędzie się koncert fortepianowy w wykonaniu Marcina Lutra Lutrosińskiego.
„Aberracje” są kolejną wystawą grupy Silesium, które każdorazowo podejmują aktualnie dostrzeżone przez siebie zagadnienia. Tym razem problemem od rozwikłania metodą artystyczną stały się wszelkiego rodzaju aberracje, inaczej odstępstwa od przyjętych norm, zbłądzenia, odchylenia itp. Głównym materiałem badawczym dla uczestników sympozjum jest regionalna spuścizna materialna, stopień jej zniszczenia lub modernizacji, oraz jej wpływ na życie społeczne. Artyści będą próbować odpowiedzieć na pytanie, czy i jak te czynniki mogą kształtować naszą percepcję i świadomość społeczną. Czy przykładowo występujące w otoczeniu ubytki i brak harmonii z czasem nie przestają przeszkadzać i stopniowo nie dochodzi do przesunięcia pojęć: np. co jest normą, harmonią lub całością, a co nią nie jest. Proces takiego przesuwania jest powolny i trudno zauważalny. Ma miejsce w zbiorowej podświadomości społecznej, stąd właśnie potrzeba zastosowania działań artystycznych
i estetycznych docierających do natury tego typu zagadnień. Takie pojęcia jak: niekompletność, dysharmonia, unikatowość i zakłócenia są tematami wiodącymi wystawy, która składać się będzie
z wielu obiektów umieszczonych w górnej części pijalni jak obrazy, rysunki i fotografie oraz w hali Pijalni jak rzeźby i instalacje.
Otwarte wykłady towarzyszące sympozjum odbędą się w Domu Hauptmannów (DW. Korona Piastowska) w Szczawnie Zdrój przy ul. Wojska Polskiego 1:
02.09.15, godz. 19.00 – wykład Alicji Młodeckiej, historyka, dyrektora BWA w Wałbrzychu na temat historii Szczawna Zdroju. Wykładowi będzie towarzyszyć pokaz zdjęciowy.
03.09.15, godz. 19.00 – prelekcja Andrzeja Mazura, filozofa i krytyka sztuki: Fenomenologia w sztuce.
04.09. 15, godz. 19.00 – wykład dr. Andrzeja Saja redaktora naczelnego pisma Format pt. Manipulacje w sztuce

Organizatorzy:

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A., Grupa Twórcza Silesium
Kuratorzy Sympozjum:
prof. Anna Kowalska Szewczyk, Igor Wójcik
Kurator Wystawy:
prof. Anna Kowalska-Szewczyk
Mecenat:
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Patronat Medialny:
DOKIS.pl, dcik.pl, Pismo Artystyczne Format, Pismo „Ziemia Kłodzka”

Powrót